RMA SYSTEMA ZAGREB CROATIA

Ruska borilačka vještina Systema, Zagreb

Na seminaru majstora Karimova u Budimpešti

Prilično neobičan seminar ruske Systeme održao se u Budimpešti 15. i 16.03.2016. Prva neobičnost bili su dani održavanja - utorak i srijeda.

Premda je u utorak bio mađarski nacionalni praznik - nešto kao dan nezavisnosti - seminaru je prisustvovalo malo ljudi. Tako smo potpuno neočekivano dobili dva dana individualnih treninga pod direktnom paskom majstora Karimova.

Tema prvog dana bila je obrana od noža iz statičkih i dinamičkih situacija u kombinaciji sa solo drilovima sa kozačkim bičem - nagaikom i učenjem kozačkog plesnog koraka koji se direktno motorički pretakao u rad sa nožem.

Andrey Karimov, Systema Siberian Cossack, Budapest 2016

Drugi dan seminara tema je bila tenzija i kontrola partnera kroz održavanje napetosti u njegovom tijelu. Majstor Karimov, inače psiholog po struci, povezao je taj princip sa načinom na koji društvo kontrolira pojedinca kroz tenziju kreiranu strahom ili materijalnom nesigurnošću, i kako se takva kontrola može svjesno prevladati.Tako je prirodan nastavak bilo vježbanje prevladavanja kontrole koju partner vrši nad nama.

Seminar je završen progresijom vježbi primanja udaraca uz pomoć disanja. Bilo je izuzetno zanimljivo pratiti kako se polaznici seminara oslobađaju straha od udarca i savladavaju tehniku absorpcije kroz pažljivo stupnjevane drilove.

Ujedno, ovo je bio prvi Systema seminar na koji nisam išao sam, tako da sam napokon imao društvo za otkrivanje craft beer pubova u Budimpešti. Do te mjere da smo umalo zakasnili na jutarnji vlak za Zagreb :)

Andrey Karimov, Systema Siberian Cossack, Budapest 2016

Iz škole Systema Croatia na seminaru su sudjelovali Ranko Čerić i Sandro Benić.

Ranko Čerić, Systema Croatia