RMA SYSTEMA ZAGREB CROATIA

Ruska borilačka vještina Systema, Zagreb

Poolaakooo!

Konstanin Komarov, Bratislava 2015

Riječ koja se najčešće čula na seminaru Konstantina Komarova u Bratislavi bila je "медленно" (polagano). Major komarov nikako nije bio zadovoljan našom revnošću da 'ubrzamo' trening, nestrpljivošću da isprobamo vježbe u 'stvarnoj brzini'.

Takozvani 'slow work' je s vremenom postao zaštitni znak Systeme. Dok partneri usporeno izvode pokrete promatraču se čini da se trening odvija pod vodom. Slow work nailazi na najviše kritika iz drugih borilačkih vještina. Često možemo čuti komentare tipa "...što ako napadač ne pristane napadati polako?", "U realnoj situaciji nas nitko neće polagano napadati..." i slično. Nažalost u nekim Systema školama radi se samo slow work, i u tom slučaju su ovakvi komentari potpuno opravdani.

Značaj usporenih drilova je usvajanje preciznih pokreta. Na sličan način muzičari pristupaju vježbanju novog komada - počnu polagano i postepeno ubrzavaju tempo dok ne uvježbaju komad u željenom tempu. Na taj način postižu preciznost i duboku mišićnu memoriju.

Ukoliko želimo da naši polagani treninzi imaju smisla, moramo ih s vremenom ubrzati do 'realne' brzine. Tada će se pokazati korisnost ovakvih treninga jer ćemo uz brzinu ovladati i preciznošću i fluidnošću pokreta, kao što pokazuje video sa majstorom Vladimirom Vasilievim.

Ranko Čerić, Systema Croatia

foto: Systema Slovakia